آدرس دفتر: چهارمحال و بختیاری-شهرستان کیار-خراجی-خیابان اصلی-پلاک ۳۹۱

کد پستی:۸۸۳۵۱۱۷۱۵۵

شماره تماس :۰۹۹۱۳۲۶۴۲۰۴-۰۳۸۳۲۶۳۴۷۴۷

ایمیل فروشگاه بختیاری کالا : info@bakhtiarikala.ir